Nooit Meer Slapen

nooit meer slapen

Op 19, 20, 21, 22 en 23 december lees ik in
het VPRO-radioprogramma Nooit meer slapen
na het nieuws van 1 uur weer een kort prozafragment voor
naar aanleiding van de actualiteit.

Nooit Meer Slapen, VPRO, Radio 1
(vpro.nl/nooitmeerslapen)