Een stemmig verhaal voor een mistige herfstnamiddag?